Proiecte

Optimizarea nutrițională a preparatelor culinare prin inovarea proceselor tehnologice și dezvoltarea de noi produse

Proiectul se derulează pe o perioadă de șapte (7) luni, respectiv 28.02.2023 – 30.09.2023.

Obiectivul general al proiectului este introducerea pe piață a unor produse noi sau îmbunătățite semnificativ, precum și dezvoltarea de soluții inteligente/ tehnologice suport pentru industria agroalimentară.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS.1. Obținerea de preparate culinare noi și îmbunătățite prin utilizarea de ingrediente naturale (prin utilizarea de adaosuri naturale de arome și coloranți) / Dezvoltarea de noi produse și/sau îmbunătățite în domeniul agroalimentar;

OS.2. Îmbuntățirea proceselor tehnologice din domeniul agroalimentar ca urmare a cercetărilor realizate în perioada de implementare a proiectului;

OS.3. Crearea unui spațiu de prelucrare modern și funcțional și dotarea cu echipamentele necesare fluxului tehnologic la standarde calitative ridicate în perioada de implementare;

OS.4. Introducerea inovației la nivel de parteneriat și dezvoltarea unor soluții inteligente/tehnologice suport pentru domeniul agroalimentar și plasarea acestora pe piață până la finalul perioadei de implementare;

OS.5. Obținerea de materii prime pentru produsele țintă provenite dintr-o unitate de prelucrare modernă în atmosferă controlată în conformitate cu cele mai înalte tehnologii.

Proiect finanțat prin POAT 2014-2020/SMIS 2014+: 141736, cod proiect: 1.1.142.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Susana Hurducaș
Funcţie: Plant Manger
Telefon/Fax: 0756108662, e-mail: office@carnacarpatica.ro

Website: https://carnacarpatica.ro/