INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Avem calitatea de operator conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protecţia datelor. In acest sens, colectam si prelucram date personale, iar prin prezenta informare va explicam modul in care datele dumneavoastră personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

SCOPUL SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR

Datele cu caracter personal prelucrate sunt: nume, prenume, adresa email, nr telefon, oraș, etc.

Aceste date sunt prelucrate in scopuri determinate de activitatea societăţii cresterea animalelor, comercializarea acestora, producerea si comercializarea carnii, precum si orice alta activitate pentru care societatea noastra este autorizata conform dispozitiilor legale.

Datele sunt necesare in scop:

– contractual (in vederea încheierii si executării contractelor specifice activitatii de către societatea noastra)

–  legal (în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a subscrisei)

– de marketing (informarea în legătură cu produsele/ serviciile noi; tips&tricks despre carnea Premium Angus, oferte, invitaţii la evenimente; interviuri/ articole; acordarea de beneficii de loialitate si pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor și produselor oferite).

Prelucrarea datelor in alte scopuri decât cele aratate mai sus se va face numai cu consimţământul dumneavoastră.

PERIOADA COLECTARII SI PRELUCRARII

Societatea declara ca nu va opera decât cu acele date care sunt necesare pentru atingerea scopului specific al prelucrării si sunt colectate si prelucrate doar pe perioada de derulare a contractelor, respectiv pana la expirarea tuturor obligaţiilor contractuale, după care se arhiveaza pe durata termenului legal.

SURSA DATELOR SI MODALITATEA DE PRELUCRARE

Datele sunt obţinute in parte, direct de la dumneavostra – partenerii contractuali, in parte din surse publice.

Prelucrarea datelor se face cu respectarea cerinţelor minime de securitate pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date şi vom preveni încălcarea securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

Datele d-voastra vor fi supuse unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) necesar incheierii sau executarii contractului/contractelor. In acest sens, am pus in aplicare masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor d-voastra legitime, avand dreptul de a obtine interventia umana, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Persoanele care lucrează in numele operatorului date cu caracter personal au prevăzute in contractul de munca/ fisa postului clauze de confidenţialitate si prelucrează datele in conformitate cu procedurile interne privind prelucrarea datelor.

DESTINATARII DATELOR

In vederea desfăşurării activitatilor in legătură cu contractul, in vederea îndeplinirii obligaţiilor legale si a obiectivelor de marketing, comunicam aceste date către operatori terti sau împuterniciţi, societati din grup sau societati terte, autoritati publice.

Intentionam sa transferam datele d-voastra catre state terte sau organizatii internationale.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucrează date personale (dreptul de acces la datele personale care va privesc, dreptul de rectificare a datelor când sunt inexacte sau incomplete; dreptul la ştergerea datelor in anumite circumstanţe; dreptul de restrictionare a prelucrării in anumite circumstanţe, pe perioada care ne permite verificarea exactitatii acelor date; dreptul de a va opune prelucrării in anumite circumstanţe; dreptul de a va retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor la care ati consimţit anterior, dreptul de a fi notificat, in caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator, precum si dreptul la portabilitatea datelor in sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră. Totodată aveţi dreptul de a depune o plângere in fata Autorităţii de Supraveghere. 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societăţii sau la Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal al societatii.